Biroja Blogs

01.07.2021.

Mīļā saulīt’

Tiesa: Ko Jūs runājāt ar bāriņtiesu?

Liecinieks: Mīļā saulīt’, es vārds vārdā neatceros!

*No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas