Biroja Blogs

10.06.2021.

Pieklājības pēc

Tiesa: [..] kāpēc Jūs nepilngadīgajai personai devāt alkoholu?

Apsūdzētais: Vienkārši pieklājības pēc.

* No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas