Portrets Signe Skutele

Signe Skutele

Zvērināta advokāta Viļa Sruoģa palīdze

Pieredze

Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri», kopš 2019

Juriste, Zvērinātu advokātu birojs «VISA VĒRTE», 2019

Jurista palīdze, Zvērinātu advokātu birojs «VISA VĒRTE» 2018−2019

Senatore, Latvijas Universitātes senāts, 20172019

Studentu padomes vadītāja, Latvijas Universitāte, 2017–2018

Saeimas deputāta palīdze, Latvijas Republikas Saeima, 20162017

Grāmatu autors / līdzautors

«Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna», 2021

«Jautājuma «… a, kad Jūs labāk atcerējāties?» analīze», 2021

«Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē», 2021

Izglītība

Studijas doktorantūrā (Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, kopš 2020 gada)

Maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2017−2019)

Bakalaura grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2014−2017)

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 2023)

Dalība profesionālajās korporācijās

Sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācijas (ACAMS) biedrs (www.acams.org), kopš 2022. gada

Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs (www.advokatura.lv), kopš 2021. gada

Valodas

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu
  • Vācu