Biroja Blogs

26.04.2017.

Bezdarbība ≠ zādzība

“A” un “B” tiek apsūdzēti pēc Krimināllikuma 319. panta otrās daļas: Valsts amatpersonas bezdarbība.

[..] Apsūdzēto “A” un “B” vaina viņiem inkriminētās zādzības izdarīšanā ir pierādīta ar sekojošiem pierādījumiem.

Pirmās instances tiesas spriedums krimināllietā