Pat labs advokāts nevar vinnēt lietu, ja klients neuzticas

Egons Rusanovs

Advokāts Rusanovs gracozi sēž krēslā

Darām, lai būtu rezultāts

Mēs negribam izniekot Jūsu naudu un negribam, lai tiktu izniekots mūsu laiks. Labāk atradīsim precīzu atrisinājumu uzreiz. Šeit un tagad.

Vērtīgi padomi

Labs padoms palīdz neskriet ar pieri sienā. Lai dotu pareizu padomu, ir jāzina likumi. Mēs varam šādus padomus sniegt.

Prasme pastāvēt

Izdzīvo nevis stiprākais, bet gan tas, kurš prot pielāgoties. Konfliktsituācijas atrisina prasme pielietot pieredzi un zināšanas īstajā laikā un vietā.

Mūsu kompetences

Juridiskas
konsultācijas

Neuzmanīgi pateiktam vārdam vai neapdomīgi uzliktam parakstam var būt liktenīga nozīme. Tādēļ atkarībā no lietas piedāvājam pieredzējušu profesionāļu konsultācijas vēl pirms, piemēram, nopratināšanas vai darījuma.

Pārrunas un
strīdu izšķiršana

Pārrunas ar oponentu ir nozīmīgs konfliktsituāciju risināšanas instruments. Pārrunu vešana ir ar kaligrāfiju salīdzināma prasme. Tā līdz perfekcijai slīpējas gadiem. Mums ir šāda pieredze. Tas pats attiecas arī uz juridisko dokumentu gatavošanas tehniku.

Pārstāvība

Aizstāvja klātbūtne kratīšanas un aizturēšanas vai arī apcietinājuma piemērošanas brīdī, kad it īpaši nepieciešama pieredze un padziļināta likumu pārzināšana, pasargās Jūs no rupjiem Jūsu procesuālo tiesību aizskārumiem. Bez pieredzējuša advokāta ir grūti vinnēt lietu tiesā.

Aizstāvība

Ja tomēr nevar izvairīties no cīņas tiesā – jāatceras, ka orators ir nevis tas, kas apžilbina klausītājus ar daiļrunību, bet gan tas, kurš prot pārliecināt lēmējus par pateiktā tiesībām uz patiesību. Mūsdienu globālā sociālā vide neizbēgami izraisa konfliktsituācijas. Reizēm – pat šķietami neatrisināmas. Bet tādēļ it īpaši mums patīk teikt: «Mēs to paveicām!»

Mēs

Egons Rusanovs
Egons Rusanovs portrets
Egons Rusanovs

Advokāts

Santa Oborenko
Santa Oborenko portrets
Santa Oborenko

Advokāts

Vilis Sruoģis
Vilis Sruoģis
Vilis Sruoģis

Advokāts

Antons Drēbnieks
Antons Drēbnieks
Antons Drēbnieks

Advokāts

Diāna Hamkova
Diāna Hamkova

Advokāts

Daiga Nāckalna-Bivbāne
Daiga Nāckalna-Bivbāne portrets
Daiga Nāckalna-Bivbāne

Advokāts

Eduards Vaišļa
Eduards Vaišļa portrets
Eduards Vaišļa

Advokāts

Daira Sergejeva
Daira Sergejeva portrets
Daira Sergejeva

Advokāts

Aiga Oborenko
Aiga Oborenko portrets
Aiga Oborenko

Personāls

Linda Lielbriede
Linda Lielbriede

Advokāta palīgs

Anna Marija Popesku
Anna Marija Popesku

Personāls

Jānis Ozoliņš
Jānis Ozoliņš

Personāls

«Rusanovs & Partneri» Skola

Projekts, ko organizē un rīko «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojs SIA, piedāvājot tiesību zinātņu studentiem bez maksas iegūt praktisku pieredzi un papildināt teorētiskās zināšanas, apmeklējot nodarbības pie «Rusanovs & Partneri» vadošajiem jomas pārstāvjiem.