Pat labs advokāts nevar vinnēt lietu, ja klients neuzticas

Egons Rusanovs

Darām, lai būtu rezultāts

Mēs negribam izniekot Jūsu naudu un negribam, lai tiktu izniekots mūsu laiks. Labāk atradīsim precīzu atrisinājumu uzreiz. Šeit un tagad.

Vērtīgi padomi

Labs padoms palīdz neskriet ar pieri sienā. Lai dotu pareizu padomu, ir jāzina likumi. Mēs varam šādus padomus sniegt.

Prasme pastāvēt

Izdzīvo nevis stiprākais, bet gan tas, kurš prot pielāgoties. Konfliktsituācijas atrisina prasme pielietot pieredzi un zināšanas īstajā laikā un vietā.

Mēs

Egons Rusanovs portrets
Egons Rusanovs

Advokāts

Armands Bobrovskis portrets
Armands Bobrovskis

Advokāts

Iveta Ēdolfa portrets
Iveta Ēdolfa

Advokāts

Eduards Vaišļa portrets
Eduards Vaišļa

Advokāts

Antons Drēbnieks

Advokāts

Vilis Sruoģis

Advokāts

Santa Oborenko portrets
Santa Oborenko

Advokāta palīgs

Jānis Dobelnieks portrets
Jānis Dobelnieks

Advokāta palīgs

Juris Janums portrets
Juris Janums

Advokāta palīgs

Daiga Nāckalna-Bivbāne portrets
Daiga Nāckalna-Bivbāne

Advokāta palīgs

Daira Sergejeva portrets
Daira Sergejeva

Advokāta palīgs

Signe Skutele

Personāls

Maria Zvonareva

Personāls

Aiga Oborenko portrets
Aiga Oborenko

Personāls

Mūsu kompetences

Neuzmanīgi pateiktam vārdam vai neapdomīgi uzliktam parakstam var būt liktenīga nozīme. Tādēļ atkarībā no lietas piedāvājam pieredzējušu profesionāļu konsultācijas vēl pirms, piemēram, nopratināšanas vai darījuma.

Pārrunas ar oponentu ir nozīmīgs konfliktsituāciju risināšanas instruments. Pārrunu vešana ir ar kaligrāfiju salīdzināma prasme. Tā līdz perfekcijai slīpējas gadiem. Mums ir šāda pieredze. Tas pats attiecas arī uz juridisko dokumentu gatavošanas tehniku.

Aizstāvja klātbūtne kratīšanas un aizturēšanas vai arī apcietinājuma piemērošanas brīdī, kad it īpaši nepieciešama pieredze un padziļināta likumu pārzināšana, pasargās Jūs no rupjiem Jūsu procesuālo tiesību aizskārumiem. Bez pieredzējuša advokāta ir grūti vinnēt lietu tiesā.

Ja tomēr nevar izvairīties no cīņas tiesā – jāatceras, ka orators ir nevis tas, kas apžilbina klausītājus ar daiļrunību, bet gan tas, kurš prot pārliecināt lēmējus par pateiktā tiesībām uz patiesību. Mūsdienu globālā sociālā vide neizbēgami izraisa konfliktsituācijas. Reizēm – pat šķietami neatrisināmas. Bet tādēļ it īpaši mums patīk teikt: «Mēs to paveicām!»