Skolas aktualitātes

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 20. aprīlī pulcējās uz noslēdzošo nodarbību dienu

Pēdējās nodarbību dienas pirmajā daļā zvērināts advokāts Egons Rusanovs Skolas dalībniekiem piedāvāja ieskatu tiesu runas praktiskajās niansēs un aspektos, kas jāņem vērā, meklējot atbildi uz jautājumu – kā uzstāties tiesā?

Savukārt otrā nodarbību dienas daļa bija veltīta Skolas dalībniekiem piedāvātā kāzusa analīzei un iesūtīto risinājumu izvērtējumam, pievēršoties ar pierādījumu pārbaudes institūtu saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem problēmaspektiem. 

Apsveicam talantīgos un zinātkāros «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībniekus ar sekmīgu programmas noslēgumu, izrādīto interesi un uzdotajiem jautājumiem visā nodarbību norises laikā 2023./2024. studiju gadā.

Tāpat pateicamies visiem birojā praktizējošiem advokātiem un kolektīvam par ieguldīto laiku lekciju izstrādē un atsaucību, daloties ar praktiskajām un teorētiskajām zināšanām, kā arī atbalstu un palīdzību, organizējot «Rusanovs & Partneri» Skolas norisi. 

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 16. marta nodarbību dienā diskutēja par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas praktiskajiem aspektiem, cilvēku tirdzniecības juridiskās kvalifikācijas problēmām un bērna aizvešanas uz citu valsti tiesiskajiem aspektiem.