Skolas aktualitātes

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 16. marta nodarbību dienā diskutēja par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas praktiskajiem aspektiem, cilvēku tirdzniecības juridiskās kvalifikācijas problēmām un bērna aizvešanas uz citu valsti tiesiskajiem aspektiem.

Nodarbību dienas pirmajā daļā zvērināta advokāta palīdze Linda Lielbriede «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībniekiem stāstīja par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas īpatnībām cilvēku tirdzniecības lietās.

Zvērināta advokāte Daira Sergejeva studējošo uzmanību vērsa uz materiāltiesiskajiem un procesuālajiem aspektiem, kas saistīti ar mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu. Nodarbību laikā zvērināta advokāte Daira Sergejeva akcentēja pierādīšanas īpatnības sevišķajā procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, tostarp skaidrojot apgrieztā pierādīšanas pienākuma un mantas noziedzīgās izcelsmes prezumpcijas būtību.

Nodarbību dienas noslēgumā zvērināta advokāte Santa Oborenko vadīja nodarbību par bērna aizvešanas uz citu valsti tiesiskajiem aspektiem un praktisko situāciju risināšanas īpatnībām. Izklāstu papildināja advokātes praksē risināto praktisko problēmu ieskicēšana, studentiem diskutējot par iespējamo risinājumu veidiem. 

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 17. februāra nodarbību dienā diskutē par konstitucionālo tiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību aktualitātēm.