Biroja grāmatas

Egons Rusanovs un Signe Skutele

Jautājuma «…a, kad Jūs labāk atcerējāties?» analīze

Grāmatā zvērināts advokāts Dr. iur. cand. Egons Rusanovs un zvērināta advokāta palīdze Mg. iur. Signe Skutele lasītājiem piedāvā aplūkot liecinošajām personām uzdodamo jautājumu problemātikas aspektus un tendences, sniedzot ieskatu gan tiesību doktrīnas atziņās, gan arī Latvijas un Rietumeiropas normatīvajos aktos un tiesu praksē.

Šo jautājumu pētniecībai autorus pamudinājis itin kā nevainīgs un tomēr visnotaļ tracinošs tiesas sēdēs nereti izskanējis jautājums «…a, kad Jūs labāk atcerējāties?». Līdz ar to autori cer, ka nelielā publikācija varētu iedrošināt arī citus gan apkopot savus vērojumu par šodien notiekošo Latvijas kriminālprocesā, gan arī pašiem vairāk pievērsties pētnieciskajai darbībai, lai celtu gaismā kontinentālās Eiropas kriminālprocesa doktrīnas atziņas un, galu galā, visiem kopīgi veicinot tiesiskumu Latvijā.

Kā norādījis grāmatas priekšvārda autors Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Dr. iur. Jānis Rozenbergs: «Jautājumi par pratināšanas taktiku, pieļaujamu un nepieļaujamu jautājumu nošķiršanu un liecinošo personu liecību psiholoģiskajiem aspektiem Latvijas tiesību literatūrā ir nepiedodami maz pētīti, līdz ar to šāds kolēģu veiktais izpētes materiāls neapšaubāmi ir noderīgs palīglīdzeklis kā advokātiem, tā arī pārējām juridiskajām profesijām».

Grāmatā aprakstītos aspektus papildina tabulā apkopots kopsavilkums par iebildumiem saistībā ar jautājumiem un pierādījumiem. Turklāt grāmatas nodaļās ietvertas ar neuzkrītošām līnijām veidotas baltas lapas, lai ikviens lietotājs uzreiz varētu izdarīt attiecīgās piezīmes, piefiksēt domu pavedienus vai pats mēģināt izveidot dažādus pieļaujamu un nepieļaujamu jautājumu piemērus.

Lappuses: 91

Vāki: Mīkstie vāki

Izdevējs: «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojs SIA

Gads: 2021

10 EUR

Grāmatas iegāde:

Zvanot uz tālruni: +371 67273267

Citas biroja grāmatas

Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē

Autors: Egons Rusanovs un Signe Skutele

18EUR