Biroja Blogs

14.08.2024.

Advokāta palīgs + advokāta palīgs = viens vesels zvērināts advokāts

Tiesa [bez emocijām] pārbauda uz tiesas sēdi ieradušos personu identitāti: Tā, prasītājs [vārds uzvārds], kur atrodas? 

Prasītāja pārstāvis: Pilnvarotais pārstāvis zvērināts advokāts [vārds uzvārds]. Prasītājs atrodas [ārzemēs], prasībā norādītajā dzīvesvietā. 

Tiesa: Tā. Atbildētājs [vārds uzvārds]? Ir ieradies? Kurš? Jūs esat? 

Atbildētājs: Es… 

Tiesa: Pieceļaties, lūdzu. Tātad jūs [vārds uzvārds]. Tā, Jūs bez advokāta esat? 

Atbildētājs: Nē. 

Tiesa: Jums ir advokāts?! 

Atbildētājs: Jā!

Tiesa [neizpratnē]: Un tas būtu? 

Atbildētāja pārstāvis: Advokāta palīgs [vārds uzvārds] un advokāta palīgs [vārds uzvārds]. 

Tiesa: Jūs esat?! Advokāta palīgi, jā? Pavisam divi?! [pārsteigta]

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas