Biroja Blogs

25.05.2024.

Daudz gribošais advokāts…

Tiesa: Aizstāvi, tā arī es nevarēju saprast, ko jūs, kādus jautājumus un kāpēc vēlējāties uzdot bijušajai procesa virzītājai. Par katru procesā esošo dokumentu, kā tas ir iegūts?

Aizstāvis: Godājamā tiesa, es uzdevu bijušajai procesa virzītājai, kādā veidā šie dokumenti, ar kuriem es lūdzu iepazīties, ir nokļuvuši lietā, un es neredzu nekādu iemeslu problēmai uz šo jautājumu atbildēt, īpaši ņemot vērā to, ka tajā laikā tieši procesa virzītāja bija “A” kundze, kad arī šis e–pasts ir tapis gan 6. jūnijā, gan 19. aprīlī. Mans jautājums bija, kādā veidā šīs izdrukas ir nokļuvušas lietā? Elementārs jautājums. Tā kā mani pārtrauca un nevēlējās, lai šādi nepatīkami jautājumi tiktu uzdoti, es mēģināšu noformulēt savādāk, gribu saņemt atbildi.

Tiesa: Advokāt, sakiet, lūdzu, vai, pēc jūsu viedokļa, bijusī procesa virzītāja ir pārkāpusi kaut kādas kriminālprocesa normas?

Aizstāvis: Jā, manā ieskatā, jā, jo šādas ziņas, šādām ziņām sensitīvai informācijai, kas ir pievienota lietas materiāliem, bija jābūt, pirmkārt, oficiālam pieprasījumam no viņas puses, un tādā veidā ar pavadrakstu šīs ziņas bija pievienotas lietas materiāliem, nevis privātā e–pastā bez kaut kādas sarakstes. Šie elektroniskie dokumenti parādās krimināllietas materiālos, turklāt nevis elektroniskie dokumenti, bet viņi tiek izprintēti ārā un pievienoti, un nākamie mani jautājumi būs par šiem elektroniskajiem dokumentiem.

Lieciniece: Es nevaru uzzīmēt un iesiet, es izprintēju!

Tiesa: Pagaidiet! Es gribēju noskaidrot, kā lai tiesa pārbauda to, kas ir izdarīts pirms gadiem deviņiem? Tātad 2005. gads, apmēram gadi deviņi atpakaļ, kā lai tiesa pārbauda, kā toreiz notika izmeklēšana?

Aizstāvis: Kā savādāk, protams!

Tiesa: Protams, ja?

Aizstāvis: Bet kā savādāk?! Tas taču ir jāpārbauda!

Tiesa: Jā, tiesai jāpārbauda, ja? Jāveic izmeklēšana, kā katrs papīrs iegūts, katrs dokuments krimināllietas materiālos?

Aizstāvis: Esiet tik laipna, godājamā tiesa, vediet, lūdzu, šo procesu objektīvi, es esmu izteicis savu viedokli, ka jūs diemžēl šo procesu nevedat objektīvi. Es ļoti jums lūdzu, ļaut aizstāvībai realizēt tās likumīgās tiesības, kādas ir “B” (tiesa runā vienlaicīgi). Mani jautājumi ir absolūti korekti.

Tiesa: Es vienkārši vēlos uzzināt, kā jūs vēlaties, lai tiesa pārbauda, kas notika un kā veda izmeklēšanu deviņus gadus atpakaļ?

Aizstāvis: Ļoti vienkārši, ļaujot man uzdot jautājumus lieciniecei, ar to būs ļoti daudz palīdzēts man.

Tiesa: Ja? Jums palīdzēs vai jūs vēlaties, lai tiesa tagad uzzina visu, kas bija…

Aizstāvis: Patiesības noskaidrošanai tas palīdzēs, nevis man, lai tiktu panākt taisnīgs krimināllietas….

Lieciniece: Šeit jau ir jānoskaidro, kā noticis noziegums, nevis kā iegūti dokumenti.

Tiesa: Nē, nu patiesības noskaidrošanai mani interesē, vai ir noticis noziegums vai nav, bet jūs interesē kaut kāda patiesība, kā ir katrs papīrs iegūts.

Aizstāvis: Mani interesē, kā ir iegūti pierādījumi šajā kriminālprocesā un tam ir gan ļoti liela nozīme.

Tiesa: Nu tad, lūdzu, pierādiet, ka viņi ir iegūti… iegūti…

Aizstāvis: Man nekas nav jāpierāda, ir jāpierāda valsts apsūdzībai, piedodiet, ja.

Tiesa: Jūs jau pašlaik gribat kaut ko citu pierādīt.

Aizstāvis: Es mēģinu pārbaudīt, kā ir iegūti šie pierādījumi.

Tiesa: Sēdieties, lūdzu, sēdieties, lūdzu!

Aizstāvis: Paldies!

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas