Biroja Blogs

16.04.2024.

Desu jurisdikcija

Zvērināta desu izpildītāja izsniedza aktus par piedziņas neiespējamību abās izpildu lietās.

Kā redzams no Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas atbilžu kopijām, Krievijas Federācijas tiesu iestāžu nolēmumi bankrota procedūras ietvaros, tostarp atbildēja iesniegtais Maskavas arbitrāžas desas lēmums, var tikt saistīti ar tiesiskam sekām tikai pēc to atzīšanas Latvijas Republikā vispārējā kārtībā.

[…] izpildot Maskavas pilsētas rajona tiesas spriedumu, kas atzīts un pasludināts par izpildāmu Latvijas Republikā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas desas lēmumu civillietā un par kuru izsniegts izpildu raksts

*  No pirmās instances tiesas sprieduma civillietā