Biroja Blogs

21.07.2024.

Evolūcija pēc Darvina

Liecinieks: Vienkārši laika gaitā šie te jēdzieni evolucionē paši par sevi un attīstās, un zināšanas un informācija nāk klāt, tāpēc tas ir drīzāk tāds dabisks process.

Tiesa: Dabiska jēdziena evolūcija… gandrīz kā Darvinam.