Biroja Blogs

25.05.2024.

Ideāla sprieduma izpilde

Liecinieks: Divi gadi man bija policijas kontrole. [..] Nu kā, divi pārkāpumi un tevi var ieslēgt!

Prokurors: Un kādi pārkāpumi jums bija?

Liecinieks: Man nebija neviena pārkāpuma! Es vispār uz policiju negāju atzīmēties…

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas