Biroja Blogs

13.07.2024.

Iet vieglāko ceļu

Aizstāvis: Labi, tālāk par darījumiem ar vēl citu personu, kas ir iesaistīta. Tāda [Persona A].

Cietušais: Jā.

Aizstāvis: Varbūt kaut ko varat pastāstīt uzreiz?

Cietušais: Tur viss dokumentos rakstīts.

Aizstāvis: Arī neatceraties?

Cietušais: Es tiešām, es varu kaut ko saputrot, un tad jūs ķeraties klāt un viss. Vieglākais veids pateikt – tiešām reāli neatceros precīzi.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.