Biroja Blogs

18.06.2024.

Ir uzteicami, ka prokuroriem piemīt arī ekstrasensorās spējas…

Prokurore: [..] psihiatrisko ekspertīzi nosaka tad, ja ir šaubas par personu psihisko stāvokli. Man, piedaloties tiesas sēdēs visu šo gadu garumā, nav radušās ne mazākās šaubas par personu psihisko vai kādu citu veselības stāvokli.

* No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas.