Biroja Blogs

05.12.2023.

Izgāja no galvas un neatnāca atpakaļ

Aizstāvis: Jūs liecinājāt arī par to, kad [kriminālprocesā iesaistītās personas] iepazinās. Kāpēc Jūs to tad atcerējāties un tagad neatceraties?

Liecinošā persona: Tagad neatceros – izgāja no galvas.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.