Biroja Blogs

25.05.2024.

Ja iekuļas tieslietās – jāmeklē vismaz kaut kāds advokāts

Tiesnesis: Kad jūs taisījāt? Pirms nedēļas vai ātrāk?

Apsūdzētais: Nu jau kāds laiks! 

Tiesnesis: Kā lūdzu?

Apsūdzētais: Nu, kādi divi mēneši atpakaļ.

Tiesnesis: Bet tad jums bija pietiekoši laiks iesniegt pierādījumus, ka jūs esat daļēji kaut ko novērsis?

Apsūdzētais: Ko tad lai es daru?

Tiesnesis: Ja iekuļas tieslietās, tad ir jāmeklē kaut kāds advokāts, kaut kas jāgudro! Nav ko te stāvēt un plātīt rokas!

Tiesnesis: Tātad jūs piekrītat neizdarīt pierādījumu pārbaudi? Un jūsu pēdējais vārds par kompensācijām?

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas. Apsūdzētais pats īsteno aizstāvību.