Biroja Blogs

23.07.2024.

Jāieskatās plānotājā

Prokurors: Sakiet lūdzu, tātad uz tiesas jautājumu jūs atbildējāt, ka jūs nemasturbējāt 2012. gadā un 2015. gadā? Tas ir intīms jautājums, es saprotu, ka neērti atbildēt, bet tomēr, [..]

Apsūdzētais: Jūs tad nepareizi uzdevāt jautājumu tādā gadījumā!

Tiesa: [Prokuror] precizējiet jautājumu, jūs uzdevāt [jautājumu] par 2012. , 2015.  Jūs domājat no 1. janvāra līdz 31. decembrim [..] ?

Prokurors: Jā, tieši runājot par tiem laika periodiem [..].

* no pirmās instances tiesas sēdes gaitas 2021. gadā