Biroja Blogs

21.07.2024.

Īsti nesaprata

Apsūdzētā aizstāve norāda, ka nepamatoti ticis pieņemts [..] prokuratūras prokurora [..]iesniegtais apelācijas protests, jo tas nesatur [..] [prokurora] viedokli, kuru pirmās instances tiesa [it kā] netika ņēmusi vērā lietas iztiesāšanā vai netika vērtējusi tiesas spriedumā. 

Apelācijas instances tiesa aizstāves argumentāciju novērtē kā nepamatotu [..].

Apelācijas instances tiesa norāda, ka līdz brīdim, kad tiesa devās apspriesties nolēmuma pieņemšanai, valsts apsūdzības uzturētājai nebija zināms tiesas viedoklis.

* No apelācijas instances tiesas sprieduma