Biroja Blogs

17.06.2024.

Kāpēc tik daudz jautājumu?

Tiesa: Cik jautājumus jūs vēl vēlaties uzdot?

Aizstāvis: Man ir sagatavoti 70 vispārīgas dabas jautājumi. Vēl man būs 50 jautājumi, kas saistīti konkrēti ar diagnozēm.

Tiesa: Vai jūs domājat, ka tiesa ir ar medicīnas izglītību?

Aizstāvis: Es uzskatu, ka mums visiem jāprot orientēties medicīniskos jautājumos. Aizstāvība apšauba šo atzinumu.

[Tiesa pārtrauc eksperta pratināšanu, pat nedodot iespēju otram aizstāvim uzdot kaut vienu jautājumu]

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas