Biroja Blogs

03.12.2020.

Patiešām! Diez’ kas notiktu?

Prokurors: [..] es vispār nespēju iztēloties kas ar mani notiktu [..]

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas

Prokurora viedoklis, izskatot aizstāvības pieteikto lūgumu, grozīt pierādījumu pārbaudes kārtību, – kā pirmo nopratinot apsūdzēto.