Biroja Blogs

12.07.2024.

Lāpstu virtuozi

«[..] rakšanu ar lāpstu veica nekonkretizētas personas «mēs». Tieši šo darbu veikšanas laikā ar lāpstu tika bojāts kabelis.»*

* No pirmās instances tiesas sprieduma administratīvā pārkāpuma lietā