Biroja Blogs

21.05.2024.

«Man par stundām nemaksā!» jeb «Laiks nav nauda!»

Aizstāvis: Jūsuprāt [šis] paraksts ir viltots? 

Liecinieks: Tas ir viltots paraksts.

Aizstāvis: Kādas ir vizuālās atšķirības?

Cietušā pārstāvis: Lūdzu, noņemt aizstāvja jautājumus. Tomēr cilvēks sniedz liecības par apstākļiem, faktiem, kas viņiem zināmi. Viņš nav eksperts. [..]

Aizstāvis: Tas ir svarīgākais apstāklis šajā lietā, tādēļ es jautāju, lai konkrēti parāda.

Cietušā pārstāvis: Trīs reizes, nu! Cik var vienu jautājumu uzdot?! Man par stundām nemaksā!

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.