Biroja Blogs

25.05.2024.

Man tāds viedoklis, jā

Atbildētājs: Es nosaucu tā, kā parasti saka: zaķis vai tur kaķis, vai cūciņa, cūka, nu.

Tiesa: Bet jūs jau nenosaucāt viņu par cūciņu, jūs viņu nosaucāt par cūku.

Atbildētājs: Cūka, nu tāpēc, ka viņa ir lielāka, fiziski viņa neizskatās kā jauna meitene varbūt…

Tiesa: Pagaidiet, pagaidiet, jūsu ieskatā, ja sieviete ir gados, ja sieviete nav jauna, viņu var saukāt par cūku, tāds ir jūsu viedoklis?

Atbildētājs: Nu man tāds viedoklis, jā.

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas