Biroja Blogs

23.07.2024.

«Ņepoņatka»*

Tulks: Es īsti nesapratu, vai viņš nesaprata to, ko es tulkoju, vai arī to, ko Jūs uzdevāt. Es mēģināšu vēlreiz viņam to [pa]stāstīt!

* Kriminālo aprindu žargonā – pārpratums.

** No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.