Biroja Blogs

27.05.2021.

(Ne)redzamā bārda

«[..] es neredzēju [..]. Es tikai redzēju, ka ir bārda, ko varēja redzēt [..]»

* No krimināllietas materiāliem