Biroja Blogs

18.06.2024.

«Nevēlos šos mēslus klausīties»

Tiesa: Tiesa izskaidro lieciniekam viņa tiesības tikt atbrīvotam no turpmākās piedalīšanās tiesas sēdē.

Apsūdzētais: Man šī komēdija, es atvainojos, es kā mākslinieks māksliniekam pateikšu. Man šī komēdija liekas smieklīga. Paldies, nevēlos šos mēslus klausīties.

Tiesnese: Es saprotu, ka ir pieteikts lūgums atbrīvot. Procesā iesaistītām personām iebildumi ir?

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.