Biroja Blogs

25.05.2024.

Nevis «tiesisks strīds», bet «tiesiska domu apmaiņa»

Aizstāvis: Es pareizi sapratu, jūs abi sastrīdējāties un tad jūs vērsāties […] tiesā?

Liecinieks: Nu, to nevar skaitīt par strīdu! Nu, apmainījāmies… Nu, vai tad tas ir strīds vai  nav strīds?

Aizstāvis: Nu kā?

Liecinieks: Nu, jūs uzskatāt, ka tas ir strīds, es uzskatu, ka tas nebija strīds, ka tā bija domu apmaiņa.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.