Biroja Blogs

13.07.2024.

Ortega I Gasets par Rietumu civilizācijas priekšstatiem

«Viena no mūsu laika lielākajām nelaimēm ir tā, ka Rietumu tautas mūsdienu briesmīgo publisko konfliktu iespaidā izrādās aprīkotas ar arhaisku un ļoti neveiklu priekšstatu bagāžu par to, kas ir sabiedrība, kolektīvisms, indivīds, paražas, likums, taisnīgums, revolūcija utt.»

[1]       Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 39. lpp.