Biroja Blogs

17.06.2024.

Pārmērīga centība

Liecinieks: Man par to iepriekšējo tiesas sēdi – man ir slimības lapa. Es paņēmu līdzi. To vajag jeb nevajag? Ka es neierados. Vai tas nav būtiski?

Tiesa: Tiesa tūlīt pārbaudīs.

Liecinieks: Man bija [slimības lapa] līdz 4. janvārim. Es biju sanatorijā [..].

Tiesa: Tiesa jums nepiemēroja procesuālās sankcijas par neierašanos?

Liecinieks: Nē, neko nepiemēroja.

Tiesa: Bet jūs vēlaties?

Liecinieks: Nē, es prasu vienkārši [..].

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.