Biroja Blogs

25.05.2024.

Prasme aizstāvēt neuzkrītoši

Apsūdzētais: Informāciju par savām tiesībām un pienākumiem tiesā esmu saņēmis, taču tās nav saprotamas.

Tiesa: Jums ir [valsts nodrošināts] aizstāvis. Kādēļ nevērsāties pie aizstāvja ar šādu lūgumu par to, ka Jums kaut kas nav saprotams no savām tiesībām un pienākumiem?

Apsūdzētais: Es tikai tagad ieraudzīju!

Tiesa: Šī nav pirmā tiesas sēde, kurā piedalās Jūsu aizstāvis.

Apsūdzētais: Es nezināju!

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas