Biroja Blogs

19.04.2024.

Savienot, pievienot, atvienot tikai likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesa: Ziniet, lai apvienotu vai pievienotu, vai savienotu kaut ko, ir noteiktas likuma prasības, kas paredz, kādos gadījumos stāda administratīvās aizturēšanas protokolus un kas tajos ir jānorāda. Nevar neko savienot, pievienot un atvienot.

* No tiesas sēdes protokola