Biroja Blogs

21.07.2024.

Trakie jautājumi un atbildes

Cietušā pārstāvis: Kādos apstākļos šis līgums tika parakstīts?

Apsūdzētais A: Neatbildēšu.

Cietušā pārstāvis: Kad tika izvestas…

Apsūdzētais A: Jūs esat traks! Tādi jautājumi! Kādos apstākļos?

Apsūdzētais B (vēršoties pie Apsūdzētā A): Tas arī mani aizskar!

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.