Biroja Blogs

21.07.2024.

Velentīndiena nav vispārzināms fakts


[..] Tiesa uzskata, ka Valentīndienu nevar uzskatīt par visiem zināmu faktu, ka ar šo dienu domāts 14. februāris, jo šo dienu atzīmē jaunākā paaudze. [..]

[..] Tiesa norāda, ka no liecinieces “A” pirmstiesas izmeklēšanas laikā sniegtajām liecībām par to, ka “B” pie viņas dzīvoklī ieradās naktī no 14. uz 15. februāri tieši ap pusnakti, tas ir, no plkst. 00.30-01.00, šādas liecības neapstiprina apsūdzētā “B” alibi, jo liecībās nav norādīts, pēc kā lieciniece orientējusies, ka tas bija tieši 14. februāris, jo tikai sarkanas rozes pasniegšana nevar liecināt par to, ka tā bija Valentīndiena 14. februāris, bez tam, viņas liecībās nekas nav minēts par Valentīndienu. “A” liecībās norādīts par filmu kopīgu skatīšanos, bet tās ir DVD filmas, kuras var skatīties jebkurā sev vēlamā laikā. [..]

Pirmās instances tiesas spriedums krimināllietā