Biroja Blogs

17.06.2024.

Zuda orientācija laikā

Advokāts: Sakiet, lūdzu, jūs tajā vakarā bijāt iereibis?

Liecinieks: Jā.

Advokāts: Vai  bijāt stipri iereibis?

Liecinieks: Biju arī. Es nezinu, cik pulkstenis jau bija.

Advokāts: Jūs neatceraties, cik bija pulkstenis, bet es jums jautāju, vai jūs bijāt iereibis.

Liecinieks: Jā.

Advokāts: Stipri?

Liecinieks: Pietiekoši.

Tiesa: Vai alkohola ietekme traucēja atcerēties notikumus? Pamatjautājuma doma.

Liecinieks: Varētu būt. Skaidrā varbūt visu atcerētos.

* No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas