Portrets Diāna Hamkova

Diāna Hamkova

Zvērināta advokāte

Pieredze

«Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojs SIA, kopš 2022

Pasniedz lekcijas prokuroriem, prokurora amata kandidātiem, advokātiem, Militārai policijai, tiesnešiem, Iekšējās drošības birojam, kopš 2013

Zvērināta advokāte, kopš 2011

Krimināltiesisko zinātņu katedras docente, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, kopš 2011

Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 2002–2011

Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore, Latvijas Policijas akadēmija, 2001–2002

Grāmatu autors / līdzautors

«Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) Trešais papildinātais izdevums», 2023

«Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa ( XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums», 2019

«Уголовный закон Латвийской Республики. Коллективная монография «Уголовное законодательство государств, граничащих с Республикой Беларусь» Сравнительный – контент анализ», 2019
(«Latvijas Republikas Krimināllikums. Kolektīvā monogrāfija «Ar Baltkrievijas Republiku robežojošo valstu krimināllikumi» Salīdzinošā – satura analīze»)

«Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa ( XVIII-XXV nodaļa)», 2016

Apbalvojumi

Latvijas Universitātes Studentu padomes gada balva «Gada pasniedzējs» (2010)

Izglītība

Doktora grāds tiesību zinātnēs (Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 2002–2008)

Maģistra grāds krimināltiesībās (Latvijas Policijas akadēmija, 2000–2001)

Jurista kvalifikācija (Latvijas Policijas akadēmija, 1994–1999)

Dalība profesionālajās korporācijās

Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs (www.advokatura.lv), kopš 2011

Valodas

  • Latviešu
  • Krievu
  • Franču