«Rusanovs & Partneri» Skola

«Rusanovs & Partneri» Skola ar Facebook kopienas «Advokāta replika» atbalstu ir jauns projekts, ko organizē un rīko «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojs SIA, piedāvājot tiesību zinātņu studentiem bez maksas iegūt praktisku pieredzi un papildināt teorētiskās zināšanas, apmeklējot nodarbības pie «Rusanovs & Partneri» vadošajiem jomas pārstāvjiem.

«Rusanovs & Partneri» Skola 2023./2024. studiju gads:

 • Publicēts otrās nodarbības kāzuss – 2023. gada 20. oktobris.
 • Otrā nodarbību diena – 2023. gada 4. novembris.
 • Trešā nodarbību diena – 2023. gada 9. decembris.
 • Ceturtā nodarbību diena – 2024. gada 17. februāris.
 • Piektā nodarbību diena – 2024. gada 16. marts.
 • Sestā (noslēguma) nodarbību diena – 2024. gada 20. aprīlis.

«Rusanovs & Partneri» Skola ar Facebook kopienas «Advokāta replika» atbalstu ir jauns projekts, ko organizē un rīko «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojs SIA, piedāvājot tiesību zinātņu studentiem bez maksas iegūt praktisku pieredzi un papildināt teorētiskās zināšanas, apmeklējot nodarbības pie «Rusanovs & Partneri» vadošajiem jomas pārstāvjiem.

«Rusanovs & Partneri» Skola 2023./2024. studiju gads:

 • Publicēts otrās nodarbības kāzuss – 2023. gada 20. oktobris.
 • Otrā nodarbību diena – 2023. gada 4. novembris.
 • Trešā nodarbību diena – 2023. gada 9. decembris.
 • Ceturtā nodarbību diena – 2024. gada 17. februāris.
 • Piektā nodarbību diena – 2024. gada 16. marts.
 • Sestā (noslēguma) nodarbību diena – 2024. gada 20. aprīlis.

«Rusanovs & Partneri» Skolas mērķis ir atbalstīt aktīvākos, motivētākos un talantīgākos studentus, piedāvājot iespēju iegūt papildu zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī potenciāli kļūt par daļu no «Rusanovs & Partneri» kolektīva.

«Rusanovs & Partneri» Skolas ietvaros studentiem būs iespēja:

 • papildināt savas akadēmiskās zināšanas dažādās tiesību nozarēs;
 • attīstīt prasmes juridisko tekstu rakstīšanā, pētniecībā, avotu meklēšanā;
 • diskutēt par aktualitātēm tiesību jomās, tajā skaitā banku, FinTech, sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jautājumos;
 • iepazīt zvērinātu advokātu biroja darbības principus;
 • gūt izpratni par zvērināta advokāta profesiju;
 • iejusties «Rusanovs & Partneri» kolektīvā;
 • pierādīt sevi un pamatot savu pozīciju praktisko kāzusu izpētē un analīzē.

«Rusanovs & Partneri» Skolā aicināti piedalīties tiesību zinātņu studenti, kas pabeiguši vismaz vienu studiju gadu kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
Projekta ietvaros no oktobra līdz aprīlim reizi mēnesī sestdienā tiesību zinātņu studenti pulcēsies «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu biroja SIA telpās, lai piedalītos dažādās nodarbībās (lekcijas, semināri, diskusijas, praktisku kāzusu risināšana u. c.).
Projekta noslēgumā tiek sumināti «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki – absolventi, aktīvākajiem un labākajiem piedāvājot darba vietu «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojā SIA.

 

Citus interesējošus jautājumus ir iespējams noskaidrot, rakstot uz skola@rusanovs.lv

Biežāk uzdotie jautājumi

«Rusanovs & Partneri» Skolai var pieteikties tiesību zinātņu studenti, kuri ir pabeiguši vismaz vienu studiju gadu kādā no Latvijas augstskolām.