«Rusanovs & Partneri» skola

Kāzusi

Kāzusu risināšana ir sarežģīta un prasa ne tikai juridisku pieredzi, bet arī dziļas zināšanas par klienta individuālajām vajadzībām un situācijas dinamiku. Mēs apzināmies, ka katrs kāzuss ir unikāls, un mūsu mērķis ir attīstīt prasmi skaidri saprast katra kāzusa specifiku un gūt praktisku pieredzi kāzusu risināšanā.