Skolas aktualitātes

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 17. februāra nodarbību dienā diskutē par konstitucionālo tiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību aktualitātēm.

Dienas sākumā zvērināta advokāta palīdze Linda Lielbriede «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībniekiem vadīja nodarbību «Tiesību aizsardzība Satversmes tiesā».

Nodarbības laikā zvērināta advokāta palīdze L. Lielbriede uzsvēra, ka «demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskā sistēma, neraugoties uz tās valdošo tiesību izpratni, nedrīkst pieļaut, ka tajā funkcionējošais regulējums neatbilst Satversmē nostiprinātajām vērtībām vai padara tās par iluzoriem garantiju deklarējumiem».

Pēc tam zvērināta advokāte Santa Oborenko vadīja nodarbību par civiltiesību un civilprocesa aktualitātēm, kopīgi ar studentiem risinot arī praktiskos kāzusus un atklājot civiltiesību daudzveidību. 

Visbeidzot, lekciju daļu noslēdza zvērināta advokāte Daiga Nāckalna-Bivbāne ar lekciju «Administratīvais process advokāta darbā», kuras laikā sniedza ieskatu pamatnormās un personīgās prakses novērojumos par advokāta darbu administratīvā procesa ietvaros.

Nodarbību dienas noslēgumā «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki kopā ar «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu biroja SIA advokātiem pārrunāja iepriekš publicētos un studentu līdz nodarbību dienai atrisinātos kāzusu risinājumus. Kāzusi pieejami «Rusanovs & Partneri» Skolas mājaslapas sadaļā šeit.

«Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki 2024. gada 16. marta nodarbību dienā diskutēja par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas praktiskajiem aspektiem, cilvēku tirdzniecības juridiskās kvalifikācijas problēmām un bērna aizvešanas uz citu valsti tiesiskajiem aspektiem. «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki apmeklē Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centru