Biroja Blogs

18.06.2024.

Galu galā, mantas transportlīdzeklī bija vai nebija?

Konkrētajā laikā tika veikta transportlīdzekļa apskate, un apstāklis, ka apskates protokolā nekas nav minēts par [transportlīdzeklī] esošajām mantām, nav pamats atzīt, ka [mantas] tur nebija.

* No apelācijas instances tiesas sprieduma