Biroja Blogs

19.04.2024.

Advokātam bija acīm redzamas oftalmoloģiska* rakstura problēmas?

Aizstāvis: Bet iepriekš šeit tiesas sēdē jūs liecinājāt arī, ka jūs neizslēdzat iespēju, ka jums paraksti var mainīties?

Lieciniece: Jā, paraksts var mainīties, kāpēc gan nē? Šobrīd man viņš pavisam savādāks!

Aizstāvis: Es tāpēc jums vaicāju, vai vienas nopratināšana gaitā, piemēram, [personas] nopratināšanas laikā, mainījās jūsu paraksti?

Lieciniece: Nu, tak jūs redzat, ka tie ir manējie! Nu, labi, es tā nevaru teikt, ka jūs redzat!

Aizstāvis: Es neredzu …

Lieciniece: Bet es taču pati zinu, ka tie ir manējie! Un es tā pati parakstos. Es jums neko citu, izņemot to, ka to es pati esmu parakstījusies, nevaru pateikt.

* Medicīnas nozare, kas pētī acs uzbūvi un funkcijas, acu slimību izcelsmi, attīstību, ārstēšanu un profilaksi. Pieejams: Oftalmoloģija [aplūkots 10.07.2020.]

Iepazīstoties ar krimināllietas materiāliem, aizstāvība konstatēja, ka pirmstiesas kriminālprocesa virzītāja ievērojamā daudzumā izmeklēšanas darbību protokolos, piemēram, pat vienā procesuālā dokumentā ir septiņi acīmredzami vizuāli atšķirīgi procesa virzītājas paraksti, aizstāvība lūdza aicināt konkrēto amatpersonu uz pirmās instances tiesas sēdi, lai nopratinātu kā liecinieci. Nopratināšanas gaitā lieciniece uzstāja, ka nekādas atšķirības neredzot.

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas