Biroja Blogs

18.06.2024.

Vai tāds bija likumdevēja slēptais nolūks un patiesais mērķis jaunā «bezkompromisa tiesiskuma» apstākļos?

Tiesa: [..] mēs saskaņosim datumu, kad mēs varēsim skatīt šo lietu [..]

Tiesa: [..] tagad mums ar advokātiem vairs nav jārēķinās, saskaņā ar jauno likumu*.

* Kriminālprocesa likuma 466. panta grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 6. jūlijā: «Ja aizstāvis, ar kuru klients noslēdzis vienošanos vai kuru norīkojis zvērinātu advokātu vecākais, nevar piedalīties tiesas sēdē, viņš nodrošina, lai viņa vietā ierastos cits advokāts, iepriekš par to vienojoties ar klientu vai informējot zvērinātu advokātu vecāko.»

No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas