Biroja Blogs

21.07.2024.

Blefošana, lai iebiedētu liecinieci ar poligrāfisko steku, vai arī – sensacionāls Nobela prēmijas [1] cienīgs «atklājums» Latvijā?

Prokurors: Lieciniece, vai Jūs saprotat, ko nozīmē poligrāfa ekspertīze [2] ?

Lieciniece: noliedzoši pakrata galvu.

Prokurors: Tas ir tā saucamais melu detektors, kad uzdod jautājumu un eksperts ar speciālu iekārtu var noteikt, vai ekspertējamā, pārbaudāmā persona melo vai nemelo.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas

[1]        «Nobela prēmija» ir prēmija, ko reizi gadā piešķir cilvēkiem, kas ir veikuši izcilus pētījumus, atklājumus vai devuši ievērojamu sniegumu sabiedrībai. To uzskata par visprestižāko balvu mūsdienās. Alfrēds Nobels (Alfred Bernhard Nobel, 1833–1896) zviedru rūpnieks, dinamīta izgudrotājs) paredzēja šīs prēmijas savā testamentā, ko viņš parakstīja Zviedru-norvēģu klubā Parīzē, 1895. gada 27. novembrī. Viņš bija šokēts par viņa izgudrojuma izmantošanu postošiem nolūkiem un vēlējās, lai šīs prēmijas pasniegtu cilvēkiem, kuri ir labi kalpojuši cilvēcei.

[2]        Vienkāršiem vārdiem sakot, poligrāfs kā ierīce, jeb melu detektors, kā to mēdz arī dēvēt, fiksē vienīgi izpētāmā objekta psihofiziskās reakcijas: elpošanas ritmu, asinsspiedienu, pulsu, ādas galvanisko reakciju uz poligrāfa operatora uzdotajiem jautājumiem. Pēc tam šīs fiksētās reakcijas, atbildot uz stimulējošiem jautājumiem, neitrāliem jautājumiem, kontroljautājumiem un relevantiem (t.i., konkrētai lietai nozīmīgiem, tieši izmeklēšanu interesējošiem) jautājumiem, tiek savstarpēji salīdzinātas, un poligrāfa operators jeb «eksperts» papildus, novērtējot uz aci izpētāmā objekta neverbālās reakcijas uz uzdotajiem jautājumiem, kopsakarā ar pieminētās mērierīces rezultātiem, «mēģina» izdarīt secinājumus (uzminēt?; izzīlēt?), vai ekspertējamais objekts melo vai nemelo. Kā atzīst paši kompetentie autori šajā jomā, izmeklējamie rezultāti, tajā skaitā, tiek sasniegti arī pateicoties paša poligrāfa (ierīces) psiholoģiskai ietekmei uz pārbaudāmo, proti, fakts kā tāds, ka uz galda atrodas kāda pārbaudāmai personai nesaprotama ierīce, kuru persona uztver kā melu detektoru. Literatūrā tādēļ to mēdz dēvēt arī par poligrāfisko steku. Lielākā sastopamā kļūda «ekspertu» vidū ir tad, kad meli tiek sajaukti ar patiesību, proti,  kad nepareizi tiek iztulkotas personas reakcijas, kas rodas viņam bailēs no pašas poligrāfa būtības, bailēs no tā, ka viņam nenoticēs.

Vācijas Federatīvās Republikas Konstitucionālā tiesa ar 1981. gada 18. augusta spriedumu ir pilnībā aizliegusi poligrāfa izmantošanu VFR teritorijā pat ar ekspertējamā piekrišanu. Arī Austrijas Kriminālprocesa kodeksā ir aizliegta poligrāfa izmantošana – arī tad, ja apsūdzētais pats lūdzis veikt šādu ekspertīzi.