Biroja Blogs

19.04.2024.

Ekspertīzei derīgi vienīgi balss paraugi emocionāli uzbudinātā stāvoklī

Eksperta atzinumā konstatēts: «vīriešu runu balss pamattonis ir par augstu, jo runa ir emocionāla, un [..] ir ar pazīmēm, kas liecina par to, ka, iespējams, viņi ir emocionāli uzbudinātā stāvoklī.» 

Eksperta atzinuma secinājums: «Eksperti nevar noteikt, vai pētāmajā ierakstā ir fiksēta [apsūdzētā vīrieša] individuāla runa. 

Personas identifikāciju būs iespējams veikt, ja ekspertiem tiks iesniegti balss paraugi, kas iegūti, personām atrodoties līdzīgā emocionālā stāvoklī, runājot sakrītošā runas ritmā, tempā un skaļumā

* No ekspertu atzinuma par komplekso skaņu ierakstu ekspertīzi.

Ekspertīzes mērķis bija konstatēt, vai pētāmajā ierakstā ir fiksēta apsūdzētā individuāla runa.