Biroja Blogs

13.07.2024.

Ekspertu aizņemtība kā ekspertīzes noteikšanas atteikuma pamatojums

Prokurors: Es domāju, ka nav nekāda pamata tērēt valsts līdzekļus uz kompleksās ekspertīzes noteikšanu. Es domāju, ka nevajag saukt [ekspertīzes] komisiju uz tiesas sēdi, jo es domāju, ka viņiem jau tā ir daudz darāmā.

* No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas.