Biroja Blogs

21.07.2024.

Tiesa rekomendē klausīties

Eksperts: Es varu atbildēt par sevi personiski. Es varu cietušā pratināšanu rekomendēt, nerekomendēt vai rekomendēt, izmantojot tehniskos līdzekļus un psihologu. [..] Jo es tiešām domāju, ka es varu savas profesionālās zināšanas pamatot, vai tas būtu rekomendējami vai ne. Tieši tāpat kā pieskaitāms, vai nepieskaitāms, vai arī ierobežoti pieskaitāms – tas ir rekomendējoši.

Tiesa: Skaidrs, rekomendējošs, labi, paldies. Prokuroram ir jautājumi?

Prokurors: Jā, tad kopumā jūs cietušās pratināšanu rekomendētu vai nerekomendētu?

Tiesa: Nē, nu, prokuror, (smejoties) jūs klausāties?

* No apelācijas instances tiesas sēdes gaitas.