Biroja Blogs

19.04.2024.

«FAK» taim

Tiesa lasa Apvienotās Karalistes tiesas rīkojumu: Saskaņā ar 1985. gada Bērna nolaupīšanas un aizbildnības akta 5. pantu atbildētāja [māte] pēc vislabākajām spējām nodrošina vizuālu saskarsmi starp tēvu un [meitu] tādos veidos kā caur Skaip, [… pauze] FAK taim* vai Vacap zvaniem ne retāk kā trīs reizes nedēļā, laikos par ko puses vienojušās ar advokātu starpniecību.

* domāta aplikācija iOS ierīcēm (iPhone, iPad u. tml.) FaceTime [feis taim], kas nodrošina audiovizuālu saziņu

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas