Biroja Blogs

24.02.2024.

Fiziski naudas līdzekļi

Aizstāvis: Kādā veidā tika izsniegti šie aizdevumi?

Cietušais: Fiziski.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.