Biroja Blogs

21.05.2024.

Vārds «iespējams» – labs kompromiss

Prokurors: Kurš sagatavoja līgumus?

Liecinieks: Neatceros. Vai tie nav standarta no interneta vai kā… to es nevaru komentēt.

Prokurors: Ielādējāt no kaut kādas mājaslapas?

Liecinieks: Nekomentēšu, neatceros.

Prokurors: No interneta, iespējams, jā?

Liecinieks: Neatceros. «Iespējams» – jūs teicāt.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.