Biroja Blogs

16.04.2024.

Jums vairāk biezpiens jāēd, pārstāvi!

Pārstāvis: Jūs teicāt, ka ir pirkuma līgums, bet nav nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatā, jo pilnvara nebija spēkā. Kā Jūs to paskaidrotu?

Liecinieks: Man liekas, ka Jūs ļoti vāji pārzināt šo tēmu. Varbūt kādu citu lietu vajadzētu aizstāvēt. [..] Es jau Jums teicu, ka es neatceros [..] Jums laikam švakāka atmiņa par mani ir. [..] Es Jums [..] vēlreiz atkārtoju. Ļoti vāja atmiņa. Lietojiet zāles. [..] Pusgadu biju slims ar bakteriālo meningītu un Laimu. Divus mēnešus Stradiņos. Jums arī tieši tas pats liktenis.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.